الرژی یاحساسیت.آسم. کهیر.خارش.تنگی نفس.تبخال.گرمازدگی.سرمازدگی.عرق کردن زیاد.خون دماغ.خمیازه.عطسه .سرفه.

دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
مهر 88
1 پست